ชื่อผลงาน : บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

รหัสฟิล์มอาคาร : RL 33 DN
สีฟิล์ม : ฟิล์มกรองแสงลดความร้อน

  • จุดประสงค์์ของงาน : ติดตั้งฟิล์มกรองแสงเพื่อลดความร้อนจากภายนอก เป็นการประหยัดพลังงาน ลดรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตหรือรังสียูวีได้กว่า 99% ซึ่งช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังและต้อกระจก
  • ปริมาณของงาน : 40,000 ตารางฟุต
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม : สร้างความสวยงามภายนอกและไม่บดบังทัศนวิสัยในการมองจากภายใน สร้างความเป็นส่วนตัว ลดแสงจ้าจากภายนอก ทำให้รู้สึกสบายสายตา