ชื่อผลงาน : โรงแรมรามาดารีสอร์ทเขาหลัก จังหวัดพังงา

รหัสฟิล์มอาคาร : B 6635
สีฟิล์ม : ติดตั้งฟิล์มนิรภัยกรองแสง

  • จุดประสงค์์ของงาน : ฟิล์มจะช่วยยึดกระจกไม่ให้หลุดร่วงลงมาทำอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินฟิล์มนิรภัยบางรุ่นมีการเคลือบสารต่างๆ ที่ช่วยในการลดความร้อนจากแสงแดดฟิล์มนิรภัยบางรุ่นสามารถติดตั้งแทนเหล็กดัด เพื่อป้องกันการโจรกรรมและเพื่อความสวยงาม
  • ปริมาณของงาน : 15,274 ตารางฟุต
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :